TEXT K LOGU

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Všem klientům DS a DZR poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající zdravotnímu stavu a pomoc při zvládaní péče o vlastní osobu. Nepřetržitě 24 hodin poskytujeme ošetřovatelskou péči. Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař a odborní specialisté. Je pouze v zájmu klienta dodržovat pokyny lékaře a ošetřujícího personálu. Fyzioterapii (rehabilitační péči) poskytujeme klientům na základě indikace lékaře.

 

Klientům odlehčovací služby poskytujeme celodenně pomoc při zvládaní péče o vlastní osobu.

V rámci poskytování odlehčovací služby není k dispozici lékař.

Z uvedeného důvodu je důležité uvést do žádosti o pobytovou odlehčovací službu jméno a kontaktní údaje praktického lékaře.

Žadatel je povinen v den přijetí do odlehčovací služby být vybaven:

 

  • podrobným rozpisem užívaných léků a způsobem jejich užívání, uvedením ordinované diety, alergií a informací o očkování proti TAT, pneumokoku a virové hepatitidě B,
  • používanými kompenzačními pomůckami,
  • užívanými léky, zdravotnickými a hygienickými pomůckami v množství na plánovanou dobu pobytu.

 

Pokud v den příchodu do odlehčovací služby nebude mít žadatel s sebou podrobný rozpis užívaných léků se způsobem jejich užívání, potřebné léky, zdravotnické a hygienické pomůcky, nemůže mu být odlehčovací služba poskytnuta.

V případě zhoršení zdravotního stavu bude zdravotní sestrou Domova kontaktován praktický lékař klienta, případně bude klientovi přivolána Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy.


Tisk stránky | Kontakt