TEXT K LOGU

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Všem klientům DS a DZR poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající zdravotnímu stavu a pomoc při zvládaní péče o vlastní osobu. Nepřetržitě 24 hodin poskytujeme ošetřovatelskou péči. Zdravotní péči zajišťuje praktický lékař a odborní specialisté. Je pouze v zájmu klienta dodržovat pokyny lékaře a ošetřujícího personálu. Fyzioterapii (rehabilitační péči) poskytujeme klientům na základě indikace lékaře.


Tisk stránky | Kontakt