TEXT K LOGU

Kritéria pro hodnocení žádosti

Věk Body
do 70 let 0
71 – 75 let 1
76 – 85 let 2
86 – 90 let 3
91 – 95 let 
nad 95 let
5
Příspěvek na péči  Body 
I. stupeň
II. stupeň 12
III. stupeň 16 
IV. stupeň 20
Přemístění Body
Uvolnění bytu pro seniory (bývalé penziony) nebo bytu zvláštního určení (bezbariérové byty) 5

Body za individuální situaci žadatele: (hodnotí pracovní skupina složená z pracovníků domova)

Body 
Sociální síť   

žadatel má blízké (rodina, známí), ale nestýkají se, nebo není

(nemůže být) ze strany blízkých podpora, úplná osamělost, manžel/ka, druh/družka již umístěn/a v DS 

 0-5
Bytové podmínky   0-4

poschodí bez výtahu, bez vlastní místnosti nebo bez vlastní koupelny a WC 

 
Krizová situace   
opakovaný či dlouhodobý pobyt v zařízení se zdravotní a ošetřovatelskou péči/nemožnost návratu domů, nedávné úmrtí partnera nebo pečující osoby, bezdomovectví, popř. pobyt v azylovém zařízení, domácí násilí, zneužívání, vězni koncentračních táborů/totálně nasazení/političtí vězni, hrozba nuceného vystěhování, tj. požár, potopa,…   0-8
Zdravotní stav   
hodnotí praktický lékař DS
 0-8

Tisk stránky | Kontakt