TEXT K LOGU

Fakultativní služby

Jedná se o služby za poplatek, které jsou nabízeny nad rámec základních činností.

Služba - popis služby Výše úhrady
Doprava ve všední dny od 7:00 do 15:30 hodin pouze po Praze 10 Kč/km
Kopírování a tisk dokumentace černobíle A4 4,- Kč/stranu
Kopírování a tisk dokumentace barevně 4A 10,- Kč/stranu

V pobytové odlehčovací službě nejsou fakultativní služby poskytovány.


Tisk stránky | Kontakt