TEXT K LOGU

Žádosti a formuláře

Vyzvednutí formulářů 

Formulář žádosti o pobytovou službu domova pro seniory a domova se zvláštním režimem včetně příloh si můžete 

 • stáhnout na webových stránkách DS,
 • osobně vyzvednout každý den od 8:00 hodin do 20:00 hodin na recepci DS nebo
 • každé pondělí, středu od 8:30 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 15:00 hodin, v pátek od 8:30 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 14:00 hodin v sekretariátu ředitelky DS.
 • Žádost Vám může po domluvě zaslat e-mailem či poštou sociální pracovnice DS.

Formulář žádosti o pobytovou odlehčovací službu zasílá po telefonické domluvě pověřená sociální pracovnice.

Dotazy ohledně možného přijetí vyřizuje sociální pracovnice v čase:

pondělí, středa     od 8:30 do 9:30 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
pátek                     od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hodin.           

Kontakt:
Mgr. et Mgr. Šárka Ivana Hrubešová, DiS.

sociální pracovnice
tel. 272 654 151, linka 206
e-mail: 
hrubesova@dszm.cz

Podání žádosti

Žádost můžete podat

 • osobně každý všední den od 8:00 hodin do 11:00 hodin a od 12:30 hodin do 14:00 hodin do podatelny DS (vyjádření lékaře vložte do zvláštní obálky a obálku nadepište „Neotevírat“),
 • každé pondělí, středu od 8:30 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 15:00 hodin, v pátek od 8:30 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 14:00 hodin v sekretariátu ředitelky DS,
 • poštou na adresu DS (vyjádření lékaře vložte do zvláštní obálky a obálku nadepište „Neotevírat“),
 • na e-mailovou adresu sekretariat@dszm.cz.

K vyřízení žádosti potřebujeme:

 • Aktuální vyjádření praktického nebo ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele, případně psychiatra, neurologa.
 • Kopii rozhodnutí příslušného Úřadu práce ČR o přiznání příspěvku na péči, pokud byl přiznán.
 • V případě, že je zájemce omezen ve způsobilosti k právním úkonům, je potřeba k žádosti přiložit příslušné soudní rozhodnutí.

Žádost podepíše žadatel či jeho zákonný zástupce. Vyhodnocujeme jí podle kritérií stanovaných zřizovatelem: věk žadatele, přemístění, zdravotní stav, bytové podmínky, sociální síť, krizová situace, přiznaný stupeň příspěvku na péči.

Převzetí nebo doručení žádosti Vám nejdéle do 30 dnů písemně potvrdíme.

Je v zájmu žadatele a jeho blízkých, aby nám oznamovali změny, ovlivňující přidělení bodů v evidenci žadatelů. Vzhledem k počtu podaných žádostí se nemůžeme všech žadatelů doptávat na případné změny.


Tisk stránky | Kontakt