TEXT K LOGU

Historie

Dnešní Domov pro seniory Zahradní Město, dříve Ústav sociální péče – Domov důchodců hlavního města Prahy byl dostavěn v roce 1969.

První zaměstnanci byli přijímáni v polovině roku 1970 a významnou měrou se podíleli na zprovoznění zařízení. Pětipodlažní budova byla uspořádána do tří stanic s kapacitou 308 míst ve dvou a čtyřlůžkových pokojích. První stanice zahrnovala tři podlaží. Bydleli zde senioři, kteří odchodem z domova řešili sociální a bytové poměry svých rodin. O jejich dobrém zdraví a soběstačnosti vypovídá fakt, že o 172 klientů pečovalo 12 zaměstnanců. Zbývajících 136 klientů bydlelo na dvou stanicích v 17 čtyřlůžkových pokojích a z důvodů nepříznivého zdravotního stavu vyžadovalo komplexní péči. Pro klienty s potřebou intenzivnější péče a podpory byla v polovině roku 1996 zřízena z třetího podlaží samostatná stanice.

V roce 2007 byla snížena kapacita zařízení. Ze čtyřlůžkových pokojů se staly třílůžkové a od 1. ledna 2010 dvoulůžkové. V květnu 2010 byl otevřen nový pavilon „D“. V současné době probíhá v prostorách zahrady výstavba pavilonu „F“.

 

 


Tisk stránky | Kontakt