TEXT K LOGU

Historie

Domov pro seniory Zahradní Město

První zaměstnanci byli přijímáni v polovině roku 1970 a významnou měrou se podíleli na zprovoznění zařízení. Pětipodlažní budova byla uspořádána do tří stanic s kapacitou 308 míst ve dvou a čtyřlůžkových pokojích. První stanice zahrnovala tři podlaží. Bydleli zde senioři, kteří odchodem z domova řešili sociální a bytové poměry svých rodin. O jejich dobrém zdraví a soběstačnosti vypovídá fakt, že o 172 klientů pečovalo 12 zaměstnanců. Zbývajících 136 klientů bydlelo na dvou stanicích v 17 čtyřlůžkových pokojích a z důvodů nepříznivého zdravotního stavu vyžadovalo komplexní péči. Pro klienty s potřebou intenzivnější péče a podpory byla v polovině roku 1996 zřízena z třetího podlaží samostatná stanice. 

V květnu 2010 byl otevřen nový pavilon „D“ a v srpnu 2015 nově vybudovaný pavilon F. V témže roce započala rekonstrukce nejstarší části domova pro seniory - pavilonu A, B, C. Po dokončení rekonstrukce došlo v roce 2019 k zahájení provozu. 

V návaznosti na otevření pavilonu A byla navýšena kapacita služby domova pro seniory o 10 lůžek tj. 226 lůžek. Zároveň byl na pavilonu F zahájen proces transformace dvoulůžkových pokojů na pokoje jednolůžkové. Celkem vzniklo 28 jednolůžkových pokojů.

 


Tisk stránky | Kontakt