TEXT K LOGU

Společenské a zájmové aktivity

Klienti si mohou vybírat z denní nabídky volnočasových aktivit.
Účast klientů na aktivitách je dobrovolná.

Pravidelné dopolední aktivity na všech stanicích:

 • rekondiční cvičení
 • zpívání s hudebním doprovodem
 • hrátky s pamětí
 • povídání na zajímavá témata


Klubové činnosti:

 • klub šikovných rukou
 • taneční terapie
 • pohybově – rytmické cvičení vsedě
 • zpívání lidových písní 
 • beseda o přírodě 
 • výtvarná dílna (malování, keramika)  
 • hrátky s pamětí
 • cestovatelský klub
 • didaktické hry a procvičování paměti
 • promítání na různá témata
 • procházky po blízkém okolí 


Společenské akce většího rozsahu odpovídají společenským událostem a tradicím:

 • oslava narozenin
 • kavárna s hudbou
 • maškarní ples s tombolou
 • velikonoční odpoledne
 • prázdninové „Letem světem“
 • adventní otevírání Betléma dětmi z mateřské školy
 • Mikulášská s tombolou
 • rozsvícení vánočního stromu
 • Silvestrovské posezení
 • tříkrálový koncert
 • křeslo pro hosta
 • vernisáže a výstavy
 • pravidelné koncerty věnované ÚMČ Praha 10


Spirituální (duchovní) péče:

 • bohoslužby Církve československé husitské
 • římskokatolická mše svatá


Přehled všech nabízených aktivit je k dispozici na tabuli ve vstupní hale a na nástěnkách jednotlivých stanic.


Tisk stránky | Kontakt