TEXT K LOGU

Společenské a zájmové aktivity

Společenské, zájmové a sociálně terapeutické činnosti

Klienti si mohou vybírat z denní nabídky volnočasových aktivit. Účast klientů na aktivitách je dobrovolná. 

Pravidelné dopolední aktivity na všech stanicích:

 • rekondiční cvičení
 • hrátky s pamětí
 • povídání na zajímavá témata 

Aktivizační a volnočasové programy:

 • zpívání lidových písní,
 • klub šikovných rukou,
 • beseda o přírodě,
 • cestovatelský klub,
 • biblický klub
 • procvičování paměti a didaktické hry,
 • pohybově-rytmické cvičení vsedě,
 • promítání na různá témata. 

Společenské akce:

 • kavárna s hudbou,
 • maškarní ples,
 • adventní otevírání Betléma,
 • Mikulášská zábava,
 • rozsvícení vánočního stromu,
 • pravidelné koncerty věnované ÚMČ Praha 10,
 • vystoupení dětí z mateřských a základních škol,
 • oslava narozenin klientů,
 • sportovní hry a soutěže,
 • pěvecká a taneční vystoupení,
 • křeslo pro hosta,
 • přednášky, besedy a jiné. 

Sociálně terapeutické činnosti:

Nabízíme sociálně terapeutické činnosti ve formě:

 • taneční terapie,
 • muzikoterapie,
 • arteterapie,
 • trénink paměti,
 • jóga pro seniory,
 • smyslová stimulace v multisenzorickém koutku,
 • procházky v zahradě areálu domova,
 • společenské akce mimo naše zařízení,
 • výlety. 

Církevní aktivity:

 • bohoslužby Církve československé husitské,
 • římskokatolická mše svatá. 

Individuální aktivity

V rámci individuální práce nabízíme předčítání z knih, časopisů a novin, hraní společenských her, poslech hudby, činnosti zaměřené na procvičování paměti (řešení křížovek a kvízů, slovní hry), doprovod na zájmové aktivity a jiné. 

Přehled nabízených aktivit je k dispozici na tabuli v prostorách recepce a na nástěnkách jednotlivých stanic.


Tisk stránky | Kontakt