TEXT K LOGU

Novinky

 

NEPŘIJÍMÁNÍ BALÍČKŮ

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace od 5. 11. 2020 nelze předávat klientům balíčky.

 

 

 ZÁKAZ VYCHÁZENÍ KLIENTŮ

Informujeme, že na základě Usnesení Vlády České Republiky č. 413/2020 ze dne 12. 10. 2020, se nařizuje všem klientů DS Zahradní Město zákaz vycházení mimo areál DS Zahradní Město s výjimkou klientů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu.

Zákaz vycházení se netýká situací, kdy je nutné, aby klient navštívil lékaře či zdravotnické zařízení, účastnil se jednání soudů či dalších institucí veřejné správy, kde je vyžadována osobní účast.

K vycházkám mohou klienti využívat zahradu v areálu domova.

Nařízení platí po dobu trvání nouzového stavu. 

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV KLIENTŮ

Zároveň nadále platí zákaz návštěv klientů DS Zahradní Město.

Na základě výjimky mohou návštěvy probíhat u klientů:

 • s omezenou svéprávností,
 • u klientů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,
 • u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s dalšími pracovníky a potvrzuje ji ředitelka DS Zahradní Město.

Režim návštěv probíhá dle stanoveného postupu:

1. Návštěvu je nutné předem telefonicky dojednat (272 654 151), vstup pouze se zakrytým nosem a ústy, 1/1 klient, max. 30 minut.

2. Návštěvy dodržují stanovené pokyny pro návštěvy klientů Domova pro seniory Zahradní Město.

2. U klientů, kde návštěvu vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace probíhají návštěvy pouze přes ochrannou bariéru – sklo. (Není dovolen přímý kontakt s klientem.)

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TELEFONICKÝCH HOVORŮ KLIENTŮM

Klienti ocení, pokud s nimi budete alespoň v telefonickém kontaktu.

Pomoci zprostředkovat telefonické kontakty, případně videohovory Vám rády pomohou sociální pracovnice.

Dopoledne zajišťují sociální pracovnice denní aktivity na odděleních. Těchto aktivit se dle nařízení vlády může účastnit najednou max. 6 klientů.

V odpoledních hodinách se sociální pracovnice věnují klientům individuálně. Zprostředkování hovorů je z uvedených důvodů lépe směřovat do odpoledních hodin.

kontakty na sociální pracovnice dle oddělení, tel. 272 654 151

oddělení 1A                                       Silvie Bažová, DiS.                                          linka: 155

oddělení 2A                                       Bc. Anna Pokorná                                          linka: 156

oddělení 1D                                       Aneta Rudolská, DiS.                                     linka: 207

oddělení 2D                                       Bc. Veronïka Nikolská                                    linka: 207

oddělení 3D                                       Jana Křížová, DiS.                                           linka: 206

oddělení 4D                                       Bc. Barbora Šváčková, DiS.                            linka: 206

oddělení 1F, 2F                                  Veronika Krečmerová, DiS.                            linka: 222

oddělení 3F, 4F                                  Bc. Denisa Kittnarová                                    linka: 222

Na sociální pracovnice se samozřejmě můžete i nadále obracet ohledně řešení sociálních záležitostí klienta.

Cílem přijatých opatření je minimalizovat zdravotní a sociální rizika klientů v souvislosti s probíhající epidemií.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

V Praze dne 14. 10. 2020

 

 

 

18.9.2020

Z důvodu epidemiologické situace dle  nařízení Hygienické stanice  hl. m. Prahy č. 11/2020  s účinností ode dne 18. 9. 2020 od 18:00 hod. se zakazují návštěvy v domovech seniorů s výjimkou uživatelů sociálních  služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních  služeb v terminálním stádiu.

 

10.9.2020

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsou od pátku 11. 9. 2020 zavedena tato režimová opatření:

- jsou omezeny návštěvy na pokoji klientů (návštěvy budou probíhat pouze ve venkovních prostorech areálu DSZM),

-      návštěvu je nutné předem telefonicky dojednat (272 654 151), vstup pouze se zakrytým nosem a ústy, 1/1 klient, max. 30 minut.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

 

31.7.2020

Z důvodu preventivních opatření je od pondělí 3. 8. 2020 nutno návštěvu klienta předem telefonicky nahlásit - objednání přes recepci DSZM, tel. číslo 272 654 151. Povolený počet návštěv je 10 osob/den na jedno oddělení (návštěva  = max 1 osoba v jeden čas k jednomu klientovi, max 30min). Bez objednání nebude návštěva klienta umožněna.

 

Pokyny pro návštěvy klientů Domova pro seniory Zahradní Město

(postup při současném riziku nákazy COVID-19)

 • Při vstupu do budovy domova bude návštěvě změřena teplota bezkontaktním teploměrem (v případě teploty nad 37,5 °C nebude návštěvě umožněn vstup do domova).
 • Návštěvník vyplní a podepíše „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 • Dezinfekce rukou – u recepce.
 • Prosíme návštěvníky, aby se u klientů střídali postupně a nedocházelo ke shromáždění většího počtu osob na pokojích klientů tj. návštěva max. dvou návštěvníků, max. po dobu 30 min.
 • Je třeba, aby návštěva byla vybavena vlastní, nejlépe jednorázovou ústenkou (nově použitou při vstupu do objektu). Ústenka zakrývá nos a ústa po celou dobu návštěvy.
 • Prosíme návštěvníky, aby při návštěvě dodržovali vzájemný odstup, nejlépe min.1,5m.
 • Po každé návštěvě bude pokoj (kliky, madla apod.) vydezinfikován a vyvětrán.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení – zahrada, balkony nebo v místnostech vyčleněných pro tento účel – jídelna, společenské místnosti na odděleních.

Děkujeme za pochopení

V Praze dne 3. 7. 2020

 

Mgr. Simona Zahrádková – ředitelka

Jana Pavelková – úseková sestra

30. 3. 2020


Vřele Vám všem děkujeme za podporu, dary – šité látkové roušky.
Vaše roušky denně využíváme při práci.

Zvláště děkujeme:

 • Prusa Research, a.s. (ochranné štíty)
 •  Věznice Valdice (ochranné roušky)
 •  Nadace J&T (roušky)
 • Simona Bagárová (štíty, respirátory, rukavice, dezinfekce)
 • PNS a.s. (roušky KN95)
 • DF Partner s.r.o. (dezinfekce)

                                                                                          zaměstnanci domova

30. 3. 2020

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace žádáme rodinné příslušníky, aby nedonášeli svým blízkým potraviny apod.

                                                                                          Mgr. Simona Zahrádková

17.3.2020

UZAVŘENÍ POKLADNY

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a následnými nezbytnými, časově omezenými, opatřeními je uzavřena pokladna pro příjem hotovosti.
Platby za pobytové služby prosíme zasílat prostřednictvím České pošty nebo bankovním převodem (např. Fio banka nabízí při internetovém bankovnictví vše zdarma, včetně založení účtu) na č.ú. 200 133 0000/6000, vklady pro osobní potřebu klienta (na konto klienta)
na č.ú. 200 133 0027. Jako variabilní symbol je potřeba uvést číslo smlouvy (pouze čísla před lomítkem).

Děkujeme za pochopení 
                                                                                           Mgr. Simona Zahrádková

9. 3. 2020

Z rozhodnutí MZ ČR platí od 10.03.2020 zákaz návštěv v objektu domova  s výjimkou:

-  uživatelů sociální služby s omezenou svéprávností
-  uživatelů sociální služby v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

 Děkujeme za pochopení

                                                                                           Mgr. Simona Zahrádková

20. 12. 2019

PAVILON F – JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE
 
OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ ÚHRADY
ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 
Od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení měsíční úhrady za ubytování a stravování v jednolůžkových pokojích v pavilonu F DS Zahradní Město.
cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji v pavilonu F: 6.150,- Kč
cena za stravování: 4.650,- Kč
měsíční úhrada za ubytování a stravování: 10.800,- KčTisk stránky | Kontakt