TEXT K LOGU

Novinky

Podmínky pro klienty – návrat do areálu Domova pro seniory Zahradní Město

 

 


POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 

Od 1. 11. 2020 poskytujeme pobytovou odlehčovací službu.

Dotazy ohledně možného přijetí vyřizuje sociální pracovnice v čase:

pondělí, středa, pátek      od 8:30 do 9:30 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin

Kontakt:

Bc. Kristýna Vlachová
sociální pracovnice
tel. 272 654 151, linka 206
e-mail: Vlachova@dszm.cz

Pokud se domluvíte se sociální pracovnicí na poskytování služby, bude Vám zaslán formulář nazvaný „Žádost o odlehčovací službu“. Součástí žádosti je i formulář nazvaný „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele“.

Vyplněnou žádost včetně přílohy doručíte na adresu poskytovatele. Žádost můžete podat osobně, poštou na adresu nebo zaslat oskenovanou na adresu: hana.kurkova@dszm.cz

Službu poskytujeme na přechodnou dobu (zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíce), po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba.

Služba je určena osobám se zdravotním postižením starším 60 let, s trvalým pobytem v Praze, přicházejícím z domácího prostředí na dobu umožňující pečující osobě nezbytný odpočinek a nabrání sil potřebných k další péči.

Službu nelze poskytnout osobám:

 • s chronickým duševním onemocněním včetně syndromu demence
 • agresivním
 • s těžkou závislostí na návykových látkách
 • ohrožujících sami sebe nebo okolí nevhodným chováním.

 

Kapacita služby je 10 lůžek. Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Ubytování nabízíme ve dvoulůžkových pokojích s balkonem, umyvadlem, WC a sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny účelným nábytkem, lůžkovinami, lednicí. Každý klient má na pokoji k dispozici signalizační zařízení k přivolání personálu. Osobní věci a doplňky jsou vítány. V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina, studená a teplá voda, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla).  
 2. Stravování zahrnuje tři hlavní jídla denně a dvě svačiny (dopolední přesnídávku a odpolední svačinu). Pro klienty s ordinovanou dietou vaříme běžné druhy diet. Stravu připravujeme ve vlastním stravovacím provozu.
 3. Klienti se mohou stravovat dle svého rozhodnutí v denních místnostech na oddělení nebo v pokoji.
 4. Základní sociální poradenství.
 5. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 6. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským    prostředím.
 8. Sociálně terapeutické činnosti.
 9. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 10.  Aktivizační činnosti.

V rámci poskytování odlehčovací služby není k dispozici lékař.

Z uvedeného důvodu je důležité uvést do žádosti o odlehčovací službu jméno a kontaktní údaje praktického lékaře.

Žadatel je povinen v den přijetí do odlehčovací služby být vybaven:

 • podrobným rozpisem užívaných léků a způsobem jejich užívání, uvedením ordinované diety, alergií a informací o očkování proti TAT, pneumokoku a virové hepatitidě B,
 • používanými kompenzačními pomůckami,
 • užívanými léky, zdravotnickými a hygienickými pomůckami v množství na plánovanou dobu pobytu.

Pokud v den příchodu do odlehčovací služby nebude mít žadatel s sebou podrobný rozpis užívaných léků se způsobem jejich užívání, potřebné léky, zdravotnické a hygienické pomůcky s sebou, nemůže mi být odlehčovací služba poskytnuta

 

Výše úhrady:

ubytování                               170,- Kč/den             

stravování                              155,- Kč/den             

Za poskytované základní služby sociální pomoci a podpory a úkony přímé péče se hradí ve výši 130,-Kč/hod dle realizovaného času poskytnuté služby. Denní záloha na úkony péče činí 425,- Kč.

Platba úhrady probíhá zálohově předem za celé sjednané období nebo za jednotlivé kalendářní měsíce. Denní záloha za ubytování, stravování a úkony péče činí 750,- Kč. Uhrazená záloha bude klientovi vyúčtovaná dle skutečně poskytnuté péče.

 

 

Pravidla návštěvy:

- pravidla návštěv

Návštěvy budou umožněny po předložení dokladu - test RT – PCR nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV – 2 s negativním výsledkem (ne starší než 48 hodin),

nebo po předložení dokladu, že osoba v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID 19.

 

 

PF2021

 

 

 ZÁKAZ VYCHÁZENÍ KLIENTŮ

Informujeme, že na základě Usnesení Vlády České Republiky č. 413/2020 ze dne 12. 10. 2020, se nařizuje všem klientů DS Zahradní Město zákaz vycházení mimo areál DS Zahradní Město s výjimkou klientů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu.

Zákaz vycházení se netýká situací, kdy je nutné, aby klient navštívil lékaře či zdravotnické zařízení, účastnil se jednání soudů či dalších institucí veřejné správy, kde je vyžadována osobní účast.

K vycházkám mohou klienti využívat zahradu v areálu domova.

Nařízení platí po dobu trvání nouzového stavu. 

 

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ TELEFONICKÝCH HOVORŮ KLIENTŮM

Klienti ocení, pokud s nimi budete alespoň v telefonickém kontaktu.

Pomoci zprostředkovat telefonické kontakty, případně videohovory Vám rády pomohou sociální pracovnice.

Dopoledne zajišťují sociální pracovnice denní aktivity na odděleních. Těchto aktivit se dle nařízení vlády může účastnit najednou max. 6 klientů.

V odpoledních hodinách se sociální pracovnice věnují klientům individuálně. Zprostředkování hovorů je z uvedených důvodů lépe směřovat do odpoledních hodin.

kontakty na sociální pracovnice dle oddělení, tel. 272 654 151

oddělení 1A                                       Silvie Bažová, DiS.                                          linka: 155

oddělení 2A                                       Bc. Anna Pokorná                                          linka: 156

oddělení 1D                                       Aneta Rudolská, DiS.                                     linka: 207

oddělení 2D                                       Bc. Veronïka Nikolská                                    linka: 207

oddělení 3D                                       Jana Křížová, DiS.                                           linka: 206

oddělení 4D                                       Bc. Barbora Šváčková, DiS.                            linka: 206

oddělení 1F, 2F                                  Veronika Krečmerová, DiS.                            linka: 222

oddělení 3F, 4F                                  Bc. Denisa Kittnarová                                    linka: 222

Na sociální pracovnice se samozřejmě můžete i nadále obracet ohledně řešení sociálních záležitostí klienta.

Cílem přijatých opatření je minimalizovat zdravotní a sociální rizika klientů v souvislosti s probíhající epidemií.

 

Děkujeme Vám za pochopení.

V Praze dne 14. 10. 2020

 

 

 

18.9.2020

Z důvodu epidemiologické situace dle  nařízení Hygienické stanice  hl. m. Prahy č. 11/2020  s účinností ode dne 18. 9. 2020 od 18:00 hod. se zakazují návštěvy v domovech seniorů s výjimkou uživatelů sociálních  služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních  služeb v terminálním stádiu.

 

10.9.2020

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsou od pátku 11. 9. 2020 zavedena tato režimová opatření:

- jsou omezeny návštěvy na pokoji klientů (návštěvy budou probíhat pouze ve venkovních prostorech areálu DSZM),

-      návštěvu je nutné předem telefonicky dojednat (272 654 151), vstup pouze se zakrytým nosem a ústy, 1/1 klient, max. 30 minut.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

 

31.7.2020

Z důvodu preventivních opatření je od pondělí 3. 8. 2020 nutno návštěvu klienta předem telefonicky nahlásit - objednání přes recepci DSZM, tel. číslo 272 654 151. Povolený počet návštěv je 10 osob/den na jedno oddělení (návštěva  = max 1 osoba v jeden čas k jednomu klientovi, max 30min). Bez objednání nebude návštěva klienta umožněna.

 

Pokyny pro návštěvy klientů Domova pro seniory Zahradní Město

(postup při současném riziku nákazy COVID-19)

 • Při vstupu do budovy domova bude návštěvě změřena teplota bezkontaktním teploměrem (v případě teploty nad 37,5 °C nebude návštěvě umožněn vstup do domova).
 • Návštěvník vyplní a podepíše „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 • Dezinfekce rukou – u recepce.
 • Prosíme návštěvníky, aby se u klientů střídali postupně a nedocházelo ke shromáždění většího počtu osob na pokojích klientů tj. návštěva max. dvou návštěvníků, max. po dobu 30 min.
 • Je třeba, aby návštěva byla vybavena vlastní, nejlépe jednorázovou ústenkou (nově použitou při vstupu do objektu). Ústenka zakrývá nos a ústa po celou dobu návštěvy.
 • Prosíme návštěvníky, aby při návštěvě dodržovali vzájemný odstup, nejlépe min.1,5m.
 • Po každé návštěvě bude pokoj (kliky, madla apod.) vydezinfikován a vyvětrán.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení – zahrada, balkony nebo v místnostech vyčleněných pro tento účel – jídelna, společenské místnosti na odděleních.

Děkujeme za pochopení

V Praze dne 3. 7. 2020

 

Mgr. Simona Zahrádková – ředitelka

Jana Pavelková – úseková sestra

30. 3. 2020


Vřele Vám všem děkujeme za podporu, dary – šité látkové roušky.
Vaše roušky denně využíváme při práci.

Zvláště děkujeme:

 • Prusa Research, a.s. (ochranné štíty)
 •  Věznice Valdice (ochranné roušky)
 •  Nadace J&T (roušky)
 • Simona Bagárová (štíty, respirátory, rukavice, dezinfekce)
 • PNS a.s. (roušky KN95)
 • DF Partner s.r.o. (dezinfekce)

                                                                                          zaměstnanci domova

30. 3. 2020

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace žádáme rodinné příslušníky, aby nedonášeli svým blízkým potraviny apod.

                                                                                          Mgr. Simona Zahrádková

17.3.2020

UZAVŘENÍ POKLADNY

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a následnými nezbytnými, časově omezenými, opatřeními je uzavřena pokladna pro příjem hotovosti.
Platby za pobytové služby prosíme zasílat prostřednictvím České pošty nebo bankovním převodem (např. Fio banka nabízí při internetovém bankovnictví vše zdarma, včetně založení účtu) na č.ú. 200 133 0000/6000, vklady pro osobní potřebu klienta (na konto klienta)
na č.ú. 200 133 0027. Jako variabilní symbol je potřeba uvést číslo smlouvy (pouze čísla před lomítkem).

Děkujeme za pochopení 
                                                                                           Mgr. Simona Zahrádková

9. 3. 2020

Z rozhodnutí MZ ČR platí od 10.03.2020 zákaz návštěv v objektu domova  s výjimkou:

-  uživatelů sociální služby s omezenou svéprávností
-  uživatelů sociální služby v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

 Děkujeme za pochopení

                                                                                           Mgr. Simona Zahrádková

20. 12. 2019

PAVILON F – JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE
 
OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ ÚHRADY
ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 
Od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení měsíční úhrady za ubytování a stravování v jednolůžkových pokojích v pavilonu F DS Zahradní Město.
cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji v pavilonu F: 6.150,- Kč
cena za stravování: 4.650,- Kč
měsíční úhrada za ubytování a stravování: 10.800,- KčTisk stránky | Kontakt