TEXT K LOGU

Novinky

18.9.2020

Z důvodu epidemiologické situace dle  nařízení Hygienické stanice  hl. m. Prahy č. 11/2020  s účinností ode dne 18. 9. 2020 od 18:00 hod. se zakazují návštěvy v domovech seniorů s výjimkou uživatelů sociálních  služeb s omezenou svéprávností a uživatelů sociálních  služeb v terminálním stádiu.

 

10.9.2020

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsou od pátku 11. 9. 2020 zavedena tato režimová opatření:

- jsou omezeny návštěvy na pokoji klientů (návštěvy budou probíhat pouze ve venkovních prostorech areálu DSZM),

-      návštěvu je nutné předem telefonicky dojednat (272 654 151), vstup pouze se zakrytým nosem a ústy, 1/1 klient, max. 30 minut.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

 

 

31.7.2020

Z důvodu preventivních opatření je od pondělí 3. 8. 2020 nutno návštěvu klienta předem telefonicky nahlásit - objednání přes recepci DSZM, tel. číslo 272 654 151. Povolený počet návštěv je 10 osob/den na jedno oddělení (návštěva  = max 1 osoba v jeden čas k jednomu klientovi, max 30min). Bez objednání nebude návštěva klienta umožněna.

 

Pokyny pro návštěvy klientů Domova pro seniory Zahradní Město

(postup při současném riziku nákazy COVID-19)

 • Při vstupu do budovy domova bude návštěvě změřena teplota bezkontaktním teploměrem (v případě teploty nad 37,5 °C nebude návštěvě umožněn vstup do domova).
 • Návštěvník vyplní a podepíše „Čestné prohlášení“ o neexistenci příznaků virového onemocnění.
 • Dezinfekce rukou – u recepce.
 • Prosíme návštěvníky, aby se u klientů střídali postupně a nedocházelo ke shromáždění většího počtu osob na pokojích klientů tj. návštěva max. dvou návštěvníků, max. po dobu 30 min.
 • Je třeba, aby návštěva byla vybavena vlastní, nejlépe jednorázovou ústenkou (nově použitou při vstupu do objektu). Ústenka zakrývá nos a ústa po celou dobu návštěvy.
 • Prosíme návštěvníky, aby při návštěvě dodržovali vzájemný odstup, nejlépe min.1,5m.
 • Po každé návštěvě bude pokoj (kliky, madla apod.) vydezinfikován a vyvětrán.
 • Pokud je to možné, návštěvy probíhají ve venkovních prostorách zařízení – zahrada, balkony nebo v místnostech vyčleněných pro tento účel – jídelna, společenské místnosti na odděleních.

Děkujeme za pochopení

V Praze dne 3. 7. 2020

 

Mgr. Simona Zahrádková – ředitelka

Jana Pavelková – úseková sestra

30. 3. 2020


Vřele Vám všem děkujeme za podporu, dary – šité látkové roušky.
Vaše roušky denně využíváme při práci.

Zvláště děkujeme:

 • Prusa Research, a.s. (ochranné štíty)
 •  Věznice Valdice (ochranné roušky)
 •  Nadace J&T (roušky)
 • Simona Bagárová (štíty, respirátory, rukavice, dezinfekce)
 • PNS a.s. (roušky KN95)
 • DF Partner s.r.o. (dezinfekce)

                                                                                          zaměstnanci domova

30. 3. 2020

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace žádáme rodinné příslušníky, aby nedonášeli svým blízkým potraviny apod.

                                                                                          Mgr. Simona Zahrádková

17.3.2020

UZAVŘENÍ POKLADNY

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace a následnými nezbytnými, časově omezenými, opatřeními je uzavřena pokladna pro příjem hotovosti.
Platby za pobytové služby prosíme zasílat prostřednictvím České pošty nebo bankovním převodem (např. Fio banka nabízí při internetovém bankovnictví vše zdarma, včetně založení účtu) na č.ú. 200 133 0000/6000, vklady pro osobní potřebu klienta (na konto klienta)
na č.ú. 200 133 0027. Jako variabilní symbol je potřeba uvést číslo smlouvy (pouze čísla před lomítkem).

Děkujeme za pochopení 
                                                                                           Mgr. Simona Zahrádková

9. 3. 2020

Z rozhodnutí MZ ČR platí od 10.03.2020 zákaz návštěv v objektu domova  s výjimkou:

-  uživatelů sociální služby s omezenou svéprávností
-  uživatelů sociální služby v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

 Děkujeme za pochopení

                                                                                           Mgr. Simona Zahrádková

20. 12. 2019

PAVILON F – JEDNOLŮŽKOVÉ POKOJE
 
OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ ÚHRADY
ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 
Od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení měsíční úhrady za ubytování a stravování v jednolůžkových pokojích v pavilonu F DS Zahradní Město.
cena za ubytování v jednolůžkovém pokoji v pavilonu F: 6.150,- Kč
cena za stravování: 4.650,- Kč
měsíční úhrada za ubytování a stravování: 10.800,- KčTisk stránky | Kontakt