TEXT K LOGU

Novinky

Zpráva o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění

DSZM neposkytl v roce 2022 žádnému žadateli informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, protože žádné informace nebyly požadovány.

 

Ochrana oznamovatelů

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie ze dne 23. října 2019 a zák. č. 171/2023 Sb. (zákon o ochraně oznamovatelů), byla v DSZM přijata opatření k ochraně osob oznamujících porušení práva.

 Oznámení je možno učinit:
a) elektronicky na emailovou adresu: oznameni@dszm.cz
b) telefonicky na telefonní číslo: 724 264 868,
c) listinným oznámením (obálku zřetelně označit: „NEOTVIRAT“) zaslaným k rukám Janě Pavelkové, Domov pro seniory Zahradní Město, Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 – Zahradní Město,
d) osobně, sjednáním schůzky emailem na adrese: oznameni@dszm.cz.

Osobou příslušnou k přijetí oznámení a vedení agendy evidence a prošetření je Jana Pavelková.

 

 

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Od 1. 11. 2020 poskytujeme pobytovou odlehčovací službu.
Dotazy ohledně možného přijetí vyřizuje sociální pracovnice v čase:

pondělí, středa     od 8:30 do 9:30 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
pátek                     od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hodin.           

Kontakt:
Mgr. et Mgr. Šárka Ivana Hrubešová, DiS.

sociální pracovnice
tel. 272 654 151, linka 206
e-mail: hrubesova@dszm.cz


 

Pokud se domluvíte se sociální pracovnicí na poskytování služby, bude Vám zaslán formulář nazvaný „Žádost o odlehčovací službu“. Součástí žádosti je i formulář nazvaný „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele“.

Vyplněnou žádost včetně přílohy doručíte na adresu poskytovatele. Žádost můžete podat osobně, poštou na adresu nebo zaslat oskenovanou na adresu: sekretariat@dszm.cz

Službu poskytujeme na přechodnou dobu (zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíce), po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba.

Služba je určena osobám se zdravotním postižením starším 50 let, s trvalým pobytem v Praze, přicházejícím z domácího prostředí na dobu umožňující pečující osobě nezbytný odpočinek a nabrání sil potřebných k další péči. 

Kapacita služby je 10 lůžek. Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Ubytování nabízíme ve dvoulůžkových pokojích s balkonem, umyvadlem, WC a sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny účelným nábytkem, lůžkovinami, lednicí. Každý klient má na pokoji k dispozici signalizační zařízení k přivolání personálu. Osobní věci a doplňky jsou vítány. V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina, studená a teplá voda, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla).  
 2. Stravování zahrnuje tři hlavní jídla denně a dvě svačiny (dopolední přesnídávku a odpolední svačinu). Pro klienty s ordinovanou dietou vaříme běžné druhy diet. Stravu připravujeme ve vlastním stravovacím provozu.
 3. Klienti se mohou stravovat dle svého rozhodnutí v denních místnostech na oddělení nebo v pokoji.
 4. Základní sociální poradenství.
 5. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 6. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským    prostředím.
 8. Sociálně terapeutické činnosti.
 9. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 10.  Aktivizační činnosti.

V rámci poskytování odlehčovací služby není k dispozici lékař.

Z uvedeného důvodu je důležité uvést do žádosti o odlehčovací službu jméno a kontaktní údaje praktického lékaře.

Žadatel je povinen v den přijetí do odlehčovací služby být vybaven:

 • podrobným rozpisem užívaných léků a způsobem jejich užívání, uvedením ordinované diety, alergií a informací o očkování proti TAT, pneumokoku a virové hepatitidě B,
 • používanými kompenzačními pomůckami,
 • užívanými léky, zdravotnickými a hygienickými pomůckami v množství na plánovanou dobu pobytu.

Pokud v den příchodu do odlehčovací služby nebude mít žadatel s sebou podrobný rozpis užívaných léků se způsobem jejich užívání, potřebné léky, zdravotnické a hygienické pomůcky s sebou, nemůže mi být odlehčovací služba poskytnuta

Výše úhrady:

ubytování                               252,- Kč/den 
stravování                              225,- Kč/den                            

Za poskytované základní služby sociální pomoci a podpory a úkony přímé péče se hradí ve výši 135,- Kč/hod dle realizovaného času poskytnuté služby. Denní záloha na úkony péče činí 425,- Kč.

Platba úhrady probíhá zálohově předem za celé sjednané období nebo za jednotlivé kalendářní měsíce. Denní záloha za ubytování, stravování a úkony péče činí 902,- Kč.  Uhrazená záloha bude klientovi vyúčtovaná dle skutečně poskytnuté péče.


Tisk stránky | Kontakt