TEXT K LOGU

Novinky

  Pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Zahradní Město
Od 1.9. 2022 jsou v Domově pro seniory Zahradní Město povoleny návštěvy klientů

za těchto podmínek.

1)    Návštěva bude umožněna osobě, která nevykazuje klinické příznaky onemocnění Covid-19 a jeho subvariant. 

2)    Při příchodu návštěvníka do DSZM recepční zaznamená jméno a příjmení, dále jméno klienta, kterého si přeje navštívit.

3)    Návštěvník použije skener pro měření tělesné teploty, tělesná teplota nesmí být vyšší než 37, 5 °C, v případě naměření vyšší tělesné teploty není možné návštěvu uskutečnit. Ve vstupní hale provede dezinfekci rukou.


 Návštěvy nejsou umožněny u klientů v izolaci.

 

Tato pravidla mohou být s ohledem na aktuální epidemickou situaci a dodržování podmínek návštěvníky měněna. Sledujte, proto prosím jejich aktuální znění na adrese: www.dszm.cz 

 

Děkujeme za spolupráci a respektování pravidel.

Dne 1.9. 2022
Zpracovala: Bc. Štěpánka Čtvrtníčková – ved. ZOÚ
Schválila: Mgr. Simona Zahrádková – ředitelka

 

AKTUALITY


ZVÝŠENÍ ÚHRAD OD 1. 3. 2023

Ceník poskytovaných služeb

Celková úhrada za pobytové služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v DS Zahradní Město zahrnuje:

1 lůžkový pokoj, služba domova pro seniory, pavilon D

ubytování

273,- Kč/ den

8.190,- Kč/ měsíc

celodenní stravování

225,- Kč/ den

6.750,- Kč/ měsíc

Ubytování a stravování 14.940,- Kč/měsíčně.

1 lůžkový pokoj, služba domova pro seniory, pavilon F

ubytování

280,- Kč/ den

8.400,- Kč/ měsíc

celodenní stravování

225,- Kč/ den

6.750,- Kč/ měsíc

Ubytování a stravování 15.150,- Kč/měsíčně.

2 lůžkový pokoj, služba domova pro seniory, služba domova se zvláštním režimem

ubytování

245,- Kč/ den

7.350,- Kč/ měsíc

celodenní stravování

225,- Kč/ den

6.750,- Kč/ měsíc

Ubytování a stravování 14.100,- Kč/měsíčně. 

Dle § 73, odst. 1 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách při poskytování pobytových služeb musí po úhradě za ubytování a stravu klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmů.

Úhrada za poskytovanou péči, služba domova pro seniory, služba domova se zvláštním režimem
Úkony péče jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Výše úhrady  za poskytovanou péči odpovídá výši přiznaného příspěvku na péči:

I.

stupeň

880,- Kč

II.

stupeň

4.400,- Kč

III.

stupeň

12.800,- Kč

IV.

stupeň

19.200,- Kč

Pokud klient pobývá mimo DS Zahradní Město, má nárok na vrácení části úhrady za stravu a neposkytnuté úkony péče.

 

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Od 1. 11. 2020 poskytujeme pobytovou odlehčovací službu.
Dotazy ohledně možného přijetí vyřizuje sociální pracovnice v čase:

pondělí, středa     od 8:30 do 9:30 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin
pátek                     od 9:30 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 hodin.           

Kontakt:
Bc. Eva Brchlová 

sociální pracovnice
tel. 272 654 151, linka 206
e-mail: brchlova@dszm.cz     


 

Pokud se domluvíte se sociální pracovnicí na poskytování služby, bude Vám zaslán formulář nazvaný „Žádost o odlehčovací službu“. Součástí žádosti je i formulář nazvaný „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele“.

Vyplněnou žádost včetně přílohy doručíte na adresu poskytovatele. Žádost můžete podat osobně, poštou na adresu nebo zaslat oskenovanou na adresu: hana.kurkova@dszm.cz

Službu poskytujeme na přechodnou dobu (zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíce), po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba.

Pokud se domluvíte se sociální pracovnicí na poskytování služby, bude Vám zaslán formulář nazvaný „Žádost o odlehčovací službu“. Součástí žádosti je i formulář nazvaný „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele“.

Vyplněnou žádost včetně přílohy doručíte na adresu poskytovatele. Žádost můžete podat osobně, poštou na adresu nebo zaslat oskenovanou na adresu: hana.kurkova@dszm.cz

Službu poskytujeme na přechodnou dobu (zpravidla v maximálním rozsahu až 3 měsíce), po kterou jim tuto pomoc a péči nemůže zabezpečit rodina nebo jiná blízká osoba.

Služba je určena osobám se zdravotním postižením starším 50 let, s trvalým pobytem v Praze, přicházejícím z domácího prostředí na dobu umožňující pečující osobě nezbytný odpočinek a nabrání sil potřebných k další péči. 

Kapacita služby je 10 lůžek. Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 1. Ubytování nabízíme ve dvoulůžkových pokojích s balkonem, umyvadlem, WC a sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny účelným nábytkem, lůžkovinami, lednicí. Každý klient má na pokoji k dispozici signalizační zařízení k přivolání personálu. Osobní věci a doplňky jsou vítány. V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina, studená a teplá voda, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla).  
 2. Stravování zahrnuje tři hlavní jídla denně a dvě svačiny (dopolední přesnídávku a odpolední svačinu). Pro klienty s ordinovanou dietou vaříme běžné druhy diet. Stravu připravujeme ve vlastním stravovacím provozu.
 3. Klienti se mohou stravovat dle svého rozhodnutí v denních místnostech na oddělení nebo v pokoji.
 4. Základní sociální poradenství.
 5. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 6. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 7. Zprostředkování kontaktu se společenským    prostředím.
 8. Sociálně terapeutické činnosti.
 9. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 10.  Aktivizační činnosti.

V rámci poskytování odlehčovací služby není k dispozici lékař.

Z uvedeného důvodu je důležité uvést do žádosti o odlehčovací službu jméno a kontaktní údaje praktického lékaře.

Žadatel je povinen v den přijetí do odlehčovací služby být vybaven:

 • podrobným rozpisem užívaných léků a způsobem jejich užívání, uvedením ordinované diety, alergií a informací o očkování proti TAT, pneumokoku a virové hepatitidě B,
 • používanými kompenzačními pomůckami,
 • užívanými léky, zdravotnickými a hygienickými pomůckami v množství na plánovanou dobu pobytu.

Pokud v den příchodu do odlehčovací služby nebude mít žadatel s sebou podrobný rozpis užívaných léků se způsobem jejich užívání, potřebné léky, zdravotnické a hygienické pomůcky s sebou, nemůže mi být odlehčovací služba poskytnuta

Výše úhrady:

ubytování                               252,- Kč/den 
stravování                              225,- Kč/den                            

Za poskytované základní služby sociální pomoci a podpory a úkony přímé péče se hradí ve výši 135,- Kč/hod dle realizovaného času poskytnuté služby. Denní záloha na úkony péče činí 425,- Kč.

Platba úhrady probíhá zálohově předem za celé sjednané období nebo za jednotlivé kalendářní měsíce. Denní záloha za ubytování, stravování a úkony péče činí 902,- Kč.  Uhrazená záloha bude klientovi vyúčtovaná dle skutečně poskytnuté péče.


Tisk stránky | Kontakt