TEXT K LOGU

Pravidla pro přijímání darů

 

V případě, že se klient, jeho příbuzný, opatrovník rozhodne darovat poskytovateli finanční nebo věcný dar, informuje vedoucího úseku nebo ředitelku DS.

Vedoucí úseku zajistí písemné vyhotovení Darovací smlouvy ve dvou exemplářích. Darující osoba obdrží písemné vyhotovení darovací smlouvy. Jedno vyhotovení zůstává v organizaci. 


Tisk stránky | Kontakt