TEXT K LOGU

Základní služby sociální pomoci a podpory

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
  • pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh
  • pomoc při podávání jídla a pití
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • pomoc při úkonech osobní hygieny
  • pomoc při základní péči o vlasy, nehty
  • pomoc při použití WC
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • aktivizační činnosti
  • volnočasové a zájmové aktivity
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů
 • sociálně terapeutické činnosti
  • socioterapeutické činnosti, jejíchž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Tisk stránky | Kontakt