TEXT K LOGU

Podání žádosti o pobytovou odlehčovací službu

Dotazy ohledně možného přijetí vyřizuje sociální pracovnice v čase:

pondělí, středa od 8:30 do 9:30 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin

pátek              od 9:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do 14:00 hodin

 

Kontakt:

Mgr. et Mgr. Šárka Ivana Hrubešová, DiS.
email: hrubesova@dszm.cz
telefon: 272 654 151, linka 206
mobil: 778 117 008

Sdělíte, pro koho je pobytová odlehčovací služba určená, z jakého důvodu a v jakém čase by měla být poskytnuta. Sociální pracovnice Vás informuje o možnostech domova.

Pokud se domluvíte se sociální pracovnicí na poskytování služby, předběžně Vám službu zarezervujeme a zašleme Vám formulář nazvaný „Žádost o pobytovou odlehčovací službu“. Součástí žádosti je i formulář nazvaný „Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele“. Vyjádření lékaře nesmí být starší než 3 měsíce. V případě, že žádost podáte v předstihu více než 3 měsíců, je nezbytné doložit měsíc před plánovaným přijetím žadatele aktuální vyjádření lékaře.

Vyplněnou žádost včetně přílohy do měsíce doručíte na adresu poskytovatele. Žádost můžete podat osobně, poštou na adresu nebo zaslat oskenovanou na adresu: sekretariat@dszm.cz . V případě, že žádost do jednoho měsíce nepodáte, dojde ke zrušení předběžné rezervace termínu.

Je důležité, abyste po podání žádosti zůstávali v kontaktu se sociální pracovnicí, úzce s ní spolupracovali a oznamovali podstatné údaje pro budoucí poskytování služby.

 

Informace potřebné pro podání žádosti OS 

Základní informace pro žadatele o pobytovou OS


Tisk stránky | Kontakt