TEXT K LOGU

Veřejné zakázky

8. 10. 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu:„Nákup 3 kusů hygienických koupacích židlí – veřejná zakázka č. 20/2019“, zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Výzva k předložení cenové nabídky 

Krycí list nabídky

Splnění technických kvalifikačních předpokladů

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení

Doplňující dotazy


Tisk stránky | Kontakt