TEXT K LOGU

Veřejné zakázky

2. 10. 2018

Vybavení pavilonu A, B, C – kompenzační pomůcky, zvedáky, veřejná zakázka č. 17/2018

Výzva

Předmět veřejné zakázky

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

Kupní smlouva

Splnění technických kvalifikačních předpokladů

11. 9. 2018

Nákup transportních vozíků na kuchyňské tablety, veřejná zakázka č. 18/2018

Výzva

Předmět veřejné zakázky

Čestné prohlášení

Krycí list nabídky

Kupní smlouva


Tisk stránky | Kontakt