TEXT K LOGU

Veřejné zakázky

12.09.2019

Veřejná zakázka malého rozsahu:
„Výtahy a plošiny – servisní a revizní činnost, veřejná zakázka č. 5/2019“,
zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

 

Dokumenty veřejné zakázky ke stažení:

Výzva

Smlouva o dílo

Příloha

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení


Tisk stránky | Kontakt