TEXT K LOGU

Veřejné zakázky

21. 10. 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Výmalba soklů pavilonu A, veřejná zakázka č. 21/2019 “zadávaná jako veřejná zakázka malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Výzva k předložení cenové nabídky 

Krycí list nabídky

Smlouva o dílo

Čestné prohlášení

 


Tisk stránky | Kontakt