TEXT K LOGU

Ceník poskytovaných služeb

Celková úhrada za pobytové služby v DS Zahradní Město zahrnuje:


Ubytování a stravování 9.150,- Kč/měsíčně.

  • ubytování 155,- Kč/den
  • celodenní stravování 150,- Kč/den


Dle § 73, odst. 1 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách při poskytování pobytových služeb musí po úhradě za ubytování a stravu klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmů.

Úhrada za poskytovanou péči
Úkony péče jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Výše úhrady  za poskytovanou péči odpovídá výši přiznaného příspěvku na péči:

I. stupeň 880,- Kč
II. stupeň 4.400,- Kč
III. stupeň 8.800,- Kč
IV. stupeň 13.200,- Kč


Pokud klient pobývá mimo DS Zahradní Město, má nárok na vrácení části úhrady za stravu a neposkytnuté úkony péče.


Tisk stránky | Kontakt