TEXT K LOGU

Ceník poskytovaných služeb

Celková úhrada za pobytové služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem v DS Zahradní Město zahrnuje:


1 lůžkový pokoj, služba domova pro seniory, pavilon D

ubytování

240,- Kč/ den

7.200,- Kč/ měsíc

celodenní stravování

205,- Kč/ den

6.150,- Kč/ měsíc

Ubytování a stravování 13.350,- Kč/měsíčně.

 

1 lůžkový pokoj, služba domova pro seniory, pavilon F

ubytování

250,- Kč/ den

7.500,- Kč/ měsíc

celodenní stravování

205,- Kč/ den

6.150,- Kč/ měsíc

Ubytování a stravování 13.650,- Kč/měsíčně.

 

2 lůžkový pokoj, služba domova pro seniory, služba domova se zvláštním režimem

ubytování

210,- Kč/ den

6.300,- Kč/ měsíc

celodenní stravování

205,- Kč/ den

6.150,- Kč/ měsíc

Ubytování a stravování 12.450,- Kč/měsíčně. 

Dle § 73, odst. 1 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách při poskytování pobytových služeb musí po úhradě za ubytování a stravu klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmů.


Úhrada za poskytovanou péči, služba domova pro seniory, služba domova se zvláštním režimem
Úkony péče jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Výše úhrady  za poskytovanou péči odpovídá výši přiznaného příspěvku na péči:

 

I.

stupeň

880,- Kč

II.

stupeň

4.400,- Kč

III.

stupeň

12.800,- Kč

IV.

stupeň

19.200,- Kč

Pokud klient pobývá mimo DS Zahradní Město, má nárok na vrácení části úhrady za stravu a neposkytnuté úkony péče.

 

Celková úhrada za pobytovou odlehčovací službu v DS Zahradní Město zahrnuje:

2 lůžkový pokoj

ubytování

216,- Kč/ den

celodenní stravování

205,- Kč/ den

Úhrada za poskytovanou péči

Za poskytované základní služby sociální pomoci a podpory a úkony přímé péče se hradí ve výši 130,-Kč/hod dle realizovaného času poskytnuté služby. Denní záloha na úkony péče činí 425,- Kč.

Platba úhrady probíhá zálohově předem za celé sjednané období nebo za jednotlivé kalendářní měsíce, a sice do pěti pracovních dnů od nástupu klienta. Denní záloha za ubytování, stravování a úkony péče činí 846,- Kč. Uhrazená záloha bude klientovi vyúčtovaná dle skutečně poskytnuté péče.

 

 

 

Úhrada za poskytovanou péči
Za poskytované základní služby sociální pomoci a podpory a úkony přímé péče se hradí ve výši 130,-Kč/hod dle realizovaného času poskytnuté služby. Denní záloha na úkony péče činí 425,- Kč.
Platba úhrady probíhá zálohově předem za celé sjednané období nebo za jednotlivé kalendářní měsíce, a sice do pěti pracovních dnů od nástupu klienta. Denní záloha za ubytování, stravování a úkony péče činí 846,- Kč. Uhrazená záloha bude klientovi vyúčtovaná dle skutečně poskytnuté péče.

Tisk stránky | Kontakt