TEXT K LOGU

Ceník poskytovaných služeb

Celková úhrada za pobytové služby v DS Zahradní Město zahrnuje:


1 lůžkový pokoj, služba domova pro seniory

ubytování 195,- Kč/ den 5.850,- Kč/ měsíc
celodenní stravování 155,- Kč/ den 4.650,- Kč/ měsíc

Ubytování a stravování 10.500,- Kč/měsíčně.

2 lůžkový pokoj, služba domova pro seniory, služba domova se zvláštním režimem

ubytování 165,- Kč/ den 4.950,- Kč/ měsíc
celodenní stravování 155,- Kč/ den 4.650,- Kč/ měsíc

Ubytování a stravování 9.600,- Kč/měsíčně.

Dle § 73, odst. 1 a 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách při poskytování pobytových služeb musí po úhradě za ubytování a stravu klientovi zůstat alespoň 15 % jeho příjmů.


Úhrada za poskytovanou péči
Úkony péče jsou hrazeny z přiznaného příspěvku na péči. Výše úhrady  za poskytovanou péči odpovídá výši přiznaného příspěvku na péči:

I. stupeň 880,- Kč
II. stupeň 4.400,- Kč
III. stupeň 8.800,- Kč
IV. stupeň 13.200,- Kč


Pokud klient pobývá mimo DS Zahradní Město, má nárok na vrácení části úhrady za stravu a neposkytnuté úkony péče.


Tisk stránky | Kontakt